image06

Çiviyazılı Belgeler Işığında Anadolu ve Mezopotamya’da Tıp ve Tedavi Yöntemleri - AKMED KonferansKoç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi, 24 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye'nin sayılı Sümerologlarından Veysel Donbaz tarafından verilecek “Çiviyazılı Belgeler Işığında Anadolu ve Mezopotamya’da Tıp ve Tedavi Yöntemleri” konulu konferansa ev sahipliği yapacaktır.

Konferansta, esas olarak Mezpotamya’daki hekimler ve hastalıklara karşı hazırladıkları reçeteler üzerine odaklanılmaktadır. Mezopotamyalı hekimler hastalıkları kendilerinin hazırlamış olduğu ilaçlar ile tedavi etmişlerdir. Onlar tarafından tabletler üzerine yazılan ilaç reçetelerinde, ilacı oluşturan maddelerin adları ve ilacın nasıl kullanılacağı belirtilmiştir. Mevcut bilgilerden Mezopotamya insanının hastalıkları genellikle bitkisel ilaçlar ile hayvansal ve mineralsel kaynakları kullanarak tedavi ettikleri anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra Mezopotamya’da cerrahi faaliyetlerde de bulunulduğu aşikârdır. Hammurabi Kanunları bu hususta bilgi edindiğimiz yegâne kaynaktır ve yasalar incelendiğinde Mezopotamyalı cerrahların göz, kafatası, kol ve bacak kırıkları operasyonları gibi cerrahi tedavilerde bulundukları görülmektedir. Eski Mezopotamya’da bilinen pek çok bitkisel ilaç ve bazı cerrahi yöntemler olmasına rağmen hastalıkların nedenleri anlaşılamamıştır. Hastalıklar çoğunlukla günahların cezası olarak düşünülmüş ve tanrıların veya tanrının temsilcisi olarak çalışan ifritlerin işi olarak değerlendirilmiştir.

Tarih: 24 Mayıs 2018, Perşembe
Saat: 
17:30

Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi - AKMED
Kocatepe Sokak No: 25 Kaleiçi - ANTALYA
Tel: (0242) 243 42 74
E-Mail: akmed@akmed.org.tr
Web Sitesi: https://akmed.ku.edu.tr
Booking.com