image06

Osmanlı İmparatorluğu'nda Arkeoloji ve Müzeciliğe Eleştirel Bir Bakış - AKMED KonferansKoç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi, 5 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nden Edhem Eldem tarafından verilecek “Osmanlı İmparatorluğu'nda Arkeoloji ve Müzeciliğe Eleştirel Bir Bakış” konulu konferansa ev sahipliği yapacaktır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda arkeoloji ve müzeciliğin tarihi, bir taraftan hakim Batı anlatımının ilgisizliği, diğer taraftan ise Türk tarih yazımının milliyetçi söylemi arasında sıkışıp kalmış, bir türlü hak ettiği derinlemesine ve eleştirel bir incelemenin konusu olmamıştır. Bu durum özellikle Osman Hamdi Bey’in Müze-i Hümayun’a müdür olarak atandığı 1881 yılından önceki dönem için geçerlidir.

Oysa yaklaşık kırk yıllık bu döneme yakından bakılacak olursa, hem ciddi bilgi eksikliklerini gidermek, hem de Osmanlı ve Türk arkeolojisinin bazı yapısal sorunlarını ele almak mümkün olacaktır.

Osman Hamdi Bey ile birlikte gerek müzecilikte, gerekse arkeolojide bir çığır açıldığı muhakkaksa da bu “altın çağ”ın genellikle akla gelmeyen veya dile getirilmeyen ciddi sorunları da beraberinde getirdiğini unutmamak gerekir. Buna bir de Cumhuriyet döneminde arkeolojinin hızlı ama sorunlu bir şekilde gelişmesi eklenecek olursa, ilk müzenin kuruluş tarihi olarak kabul edilen 1846 yılından bugüne kadar uzanan yüz yetmiş senelik süre içinde arkeoloji ve müzecilik dalında bariz kazanımların yanında ciddi ve katmerli sorunların varlığına işaret etmek giderek önem kazanmaktadır.


Tarih: 5 Mayıs 2018, Cumartesi
Saat: 
14:30

Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi - AKMED
Kocatepe Sokak No: 25 Kaleiçi - ANTALYA
Tel: (0242) 243 42 74
E-Mail: akmed@akmed.org.tr
Web Sitesi: https://akmed.ku.edu.tr
Booking.com