image06

Roma İmparatoru Marcus Ulpius Traianus Kolokyumu8 Ağustos 2017 İmparator Traianus’un 1900. ölüm yıldönümüdür. Onun zamanında Roma İmparatorluğu doğuda ve batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Konusunda uzman değerli bilim insanlarının katılımıyla AKMED tarafından İmparator’un anısına düzenlenen kolokyumda, Anadolu Eskiçağ tarihinde derin izler bırakmış bu önemli tarihi kişilik ve onun Anadolu, Balkanlar, Akdeniz ve Yakın Doğu coğrafyasının Eskiçağ tarihini etkileyen faaliyetleri ele alınacaktır.

Etkinlik, İmparator’un 8 Ağustos 117’de öldüğü yer olan Antalya-Gazipaşa yakınında bulunan antik Selinus kentindeki Şekerhan’ın ziyaretini ve buradaki inceleme, yorum ve değerlendirmeleri de kapsamaktır. 

https://akmed.ku.edu.tr/

Booking.com