Genel Bakış - Antalya Destination
image06
Genel Bakış
Kale
Plajlar
Mağaralar
Fotoğraflar

Alanya

Antalya Körfezi’nin doğu ucunda, bugün her ulustan insanın sürekli yaşam alanı olarak seçtiği Alanya, aslında bir korsan kenti olarak kurulmuştu. Akdeniz’in gözü kara korsanı Tryphon, sıkıştığında sığınacağı bir kale yapmaya karar verdiğinde en iyi yerin, anakaraya ince bir toprak parçasıyla bağlı bulunan, bugün adı Alanya Kalesi olan kayalık yarımadadan daha uygun bir yer olmadığını gördü. Ve vakit geçirmeden kalenin yapımına girişti. M.Ö I. yüzyılın ortalarına doğru, Roma’nın bölgedeki egemenliğini tehlikeye düşüren korsan faaliyetleri, tarihin ünlü olarak kaydettiği komutanların ısrarlı takipleri sonucunda önlenebildi. 13. yüzyıl başlarında Selçuklular tarafından ele geçirilen Alanya, Selçuklu sultanlarının kış aylarını geçirdikleri başkent olarak kullanıldı.

Eski çağlardan bu yana, gemi yapımının ideal ağacı ‘sedir’in yetiştiği Torosların eteğindeki Alanya, bütün Akdeniz’e sevk ettiği kereste ile elde ettiği serveti, kenti güzelleştirmek yolunda harcadı ve bu konuda sergilediği kararlılıkla, bugünkü örnek kent konforuna ve gelişmiş kültür düzeyine ulaştı. Bugün, nüfusunun beşte birini, konut satın alarak yerleşen yabancıların oluşturduğu Alanya, gerçek anlamda bir turizm; daha doğru bir deyimle dünya kentidir.

Etkinlik Takvimi
Booking.com