Tarımsal Veriler - Antalya Destination
image06
Bitkisel Üretim

Bitkisel üretim kapsamında ilimizde meyveci­lik, sebzecilik, örtüaltı sebze ve meyve üretimi, tarla bitkileri üretimi, süs bitkileri (dış mekan, iç mekan üretimi, kesme çiçek) üretimi ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği yapılmakta­dır.

Antalya, 2011 TÜİK verilerine göre; 220.471 dekar olan örtüaltı varlığı ile, 599.612 dekarlık Türkiye örtüaltı varlığının yüzde 37’sine sahiptir. Aİ­GTHM 2010 yılı verilerine göre tarımsal üretim değerinin yüzde 63’ü örtüaltı üretimidir. TÜİK 2011 verilerine göre Türkiye’nin örtüaltı sebze üreti­minin yüzde 53’ü Antalya üretimidir.

Modern tarımda önemli bir üretim yöntemi olan Topraksız Tarımda yetiştiricilik son yıllar­da artış göstermiştir. Ülkemizde yaklaşık 5.044 dekar alanda topraksız tarım yapılmakta olup; bunun 2.667 dekar ilimizdedir.

Ülkemizin kesme çiçek üretim alanlarının yüzde 34’ü (4.120 da), iç ve dış mekan süs bitkilerinin yüzde 4’ü (866 da) ve Yabani Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu Bitkilerin yüzde 11’i (71.2 da) İlimizde üretilmektedir (2009).

Süs bitkileri üretim alanları içerisinde kesme çiçek yüzde 83 pay alırken, en fazla üretilen kesme çiçek karanfildir. Türkiye karanfil üretiminin yüzde 55’i (2.726 da) Antalya’da üretilmektedir.

Ancak oransal olarak Türkiye üretiminde en fazla paya sahip ürünler, yüzde 84 ile solidago* ve yüzde 75 ile gerberadır**.

İlimizde kesme çiçek üretiminin yüzde 73’ü Kepez, yüzde 12’si Aksu, yüzde 10’u Serik, yüzde 3’ü Muratpaşa, ve yüzde 0,7’si Manavgat İlçelerinde yapılmaktadır.Hayvansal Üretim
Antalya, besi hayvancılığında Türkiye karkas ortalamasının üzerinde (240 kg) bir değere sahiptir. Antalya’da süt verimi, Türkiye süt veriminin yaklaşık 2 katıdır (4.000 kg). Küçükbaş hayvan varlığı ile Türkiye’de 12. sırada yer almaktadır. İlimiz, 165.756 adet kovan varlığı itibariyle arıcılıkta 5. sırada bulunmaktadır. Su Ürünlerinde 7 orkinos işletmesinin 2 tanesi Antalya’da 89 adet yetiştiricilik tesisi, 400 bin koloni ile Türkiye Bombus arısı üretiminin tamamı ilimizde üretilmektedir. Yaş koza üretiminde Antalya yüzde 17 ile Türkiye’de 2. sırada yer almaktadır.

Su ürünlerinde Türkiye iç sular yetiştiricilik miktarı 78.568.000 tondur. Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde Antalya İli yaklaşık yüzde 2’lik bir paya sahiptir. Antalya iç sulardaki üretimi oluşturan alabalık üretimi 2010 yılı verilerine göre 1.598 ton ve sazan üretimi ise 8 tondur. Antalya İli 16.2 milyar m3/yıl su potansiyeli ile Türkiye su potansiyelinin yüzde 9’unu teşkil etmektedir. 


İhracat
İlimizde tarımın ihracattaki payı yüzde 53 olarak belirlenmiştir. Türkiye yaş meyve sebze ihracatının yüzde 20’sini 460 milyon $ ile Antalya oluşturmaktadır. Türkiye’de ihracatı yapılan domatesin yüzde 41’i, biberin yüzde 63’ü, hıyarın yüzde 43’ü Antalya ürünüdür. Türkiye genelinde 2010-2011 ihracat verilerine göre yaş meyve, sebze ve narenciyede ihracat yapılan ilk beş ülke, Rusya, Irak, Almanya, Ukrayna ve Bulgaristan’dır.

Antalya’dan yapılan ihracatta, İşlenmiş Meyve ve Sebzede, İngiltere, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere AB ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri’ne; Süt Ürünlerinde ise başta Irak olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine 2011 yılında toplam 26.434.661 dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir.

Antalya'da tarımın ihracattaki payı yüzde 53 tür.

Antalya’da domates, hıyar ve nar başta olmak üzere yapılan yaş sebze ve meyve ihracatının yüzde 90’nı Rusya Federasyonu’na yapılmaktadır. 2011 yılı süs bitkileri ihracat değerinin yüzde 53 ünü canlı bitkiler,yüzde 36’sını kesme çiçekler oluşturmaktadır. 2011 yılı verilerine göre toplam Türkiye süs bitkileri ihracatının yüzde 41’i, kesme çiçek ihracatının ise yüzde 86’sı İlimizden gerçekleşmektedir.

İlimizin su ürünleri ihracatı 7,6 milyon $’dır. 2011 yılı içerisinde ihracat yapan sadece tek bir firma kalmış olup orkinos ihracatımız geçen yıllara göre azalarak 198.234 kg olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın alabalık ihracatımız hızla artmış 1.884.710 kg’a çıkmıştır.

*Solidago: Altınbaşak, papatyagiller (Asteraceae) familyasından Solidago cinsini oluşturan yaz ya da sonbaharın sonlarında çiçek açan çok yıllık bitki türlerinin ortak adı.

** Gerbera: Papatyagiller familyasından bir tür çiçek.


Kaynak: T.C. Antalya Valiliği
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Antalya İli Tarım Stratejik Planı 2012- 2016 
Etkinlik Takvimi
Booking.com